De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk

Samen aan de slag voor een betere gezondheid

Publicatiedatum: 22-06-2016

De stichting JHLG zet samen met maatschappelijke partners (o.a. GGD, LEV en JIBB), kinderen, jongeren en hun (groot)ouders activiteiten op voor het verbeteren van de gezondheid. Dat staat in hun projectplan “Op eigen kracht naar een gezonde toekomst”. Het betreft activiteiten voor de kansarme gezinnen in de buurten Leonardus, Heipoort, Zonnekwartier en Bloemenbuurt.

Het Fonds NutsOhra heeft daarvoor een subsidie verstrekt van € 375.000 voor een projectperiode van 3,5 jaar. Een fantastisch bedrag maar helaas niet voldoende om alle gewenste activiteiten te realiseren. Daarom heeft de stichting een beroep gedaan bij de gemeente Helmond (wijkontwikkeling Leonardusbuurt) en het Stadslab voor aanvullende financiële ondersteuning. De gemeente heeft daar positief op gereageerd. Het gemeentebestuur heeft ook voor een periode van 3,5 jaar besloten subsidie te verlenen:

€ 95.654,- t.b.v. sociaal innovatief fonds (aanvraag is via het Stadslab binnengekomen)
€ 88.360,- t.b.v. wijkontwikkeling Leonardusbuurt (gelden voor leefbaarheidsmaatregelen

Haar motivatie voor de toekenning is:

  • De activiteiten die gericht zijn op de Leonardusbuurt passen perfect bij diverse maatschappelijke bouwstenen uit het wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt dat onlangs in de raad is goedgekeurd.
     
  • Het sociaal innovatief karakter in het project. Zoals de unieke samenwerking tussen diverse partners en inwoners. En de speeltuin Leonardus die een van de eerste gezonde speeltuinkantines van Nederland wil realiseren. Ook cruciaal is de manier waarop sociale netwerken en eigen initiatief van buurtbewoners duurzaam worden versterkt. De GGD en LEVgroep betrekken kinderen en hun ouders actief in dit proces. Zo kunnen bewoners zelf ideeën aandragen en initiatieven nemen voor activiteiten, die de gezondheid in deze buurten bevorderen. Professionals en vrijwilligers ondersteunen hen daarbij.

Gezonde levensstijl
Een greep uit de activiteiten: De speeltuin Leonardus wil gezondheid op de kaart zetten met een gezonde speeltuinkantine. In samenwerking met de Helmondse “Healthy Sisters” (de eerste Marokkaanse Healthy Bloggers) houdt de GGD kookworkshops. JIBB gaat samen met sportschool Maach, de beweegtuin en de Healthy Sisters de beweegactiviteiten verder uitbreiden o.a. met speciale activiteiten voor vrouwen.

LEVgroep en JIBB gaan meer activiteiten in de buurtparken en op de speelveldjes organiseren. De scholen Vuurvogel en Silvester-Bernadette versterken de aandacht voor een gezonde levensstijl onder het label “Gezonde School”.

Projectleider
Inmiddels is de projectgroep onder leiding van Berbel van Bree opgestart. Er worden afspraken gemaakt met de diverse partners over de uitvoering van de activiteiten, zodat we na de zomervakantie met diverse activiteiten kunnen starten. Een buurtactiviteit staat al op stapel. Buurtbewoners organiseren op het schoolplein van de Vuurvogel een beachvolleybal-toernooi. Een uitstekend initiatief dat past binnen de doelstelling van dit project.

Ook zal op 27 juni de begeleidingsgroep voor de eerste keer bij elkaar komen om de op stapel staande activiteiten goed in te bedden in de maatschappelijke structuur van deze buurten.

In de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten.

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+
Aftrap campagne 'Groente eten, dat mag de hele dag!'
Dubbelinterview met Chaib en Youssra
Aandacht voor laaggeletterdheid in de gezonde speeltuinkantine
Gezonde school
Voor de Buurt: Beachvolleybaltoernooi
Kookworkshops brengen gezond eten dichterbij
OEC Korfbal aan de slag met Team:Fit
Derde editie Kidskookcaféwedstrijd

Laat zien dat je meedoet