De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk

Ondersteuningsaanbod Gezonde school

Publicatiedatum: 01-03-2017

Vanaf medio maart 2017 opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. De toekenning vindt plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School coördinator aan kan wijzen en één of meerder Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het opvolgende studiejaar.

Elk schooljaar krijgen maximaal 550 schoollocaties het ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend.

Voor welke scholen?
Alle scholen (locaties) in het in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet)speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.Het budget voor ondersteuning is beperkt. Toekenning van ondersteuning vindt daarom plaats in een volgorde

  1. scholen met leerlingen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status (SES), bijvoorbeeld in wijken met een lage SES, vmbo kader en mbo niveau 1 en niveau 2
  2. scholen voor (voortgezet)speciaal onderwijs.
  3. scholen die nog niet eerder een toekenning hebben gekregen in eerdere ondersteuningsrondes
  4. overige scholen

Het ministerie van EZ en de Hartstichting stellen aanvullende financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te ondersteunen. Dit betekent dat de toekenning van ondersteuning voor meer dan de helft van de schoollocaties gericht is op het thema Voeding.

Het aanbod
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,-. Schoollocaties kiezen zelf hoe ze dit bedrag inzetten, met minimaal:

  • Vergoeding van inzet van een eigen medewerker van de school als Gezonde School coördinator voor het werken aan de voorwaarden en het realiseren van de aanvraag voor een themacertificaat van het vignet en het volgen van de cursusdag Gezonde School.

Begeleiding door een Gezonde School adviseur van de lokale GGD (ongeveer 10 uur) is een vast onderdeel van de procedure en wordt apart gefinancierd. Deze adviseur begeleidt de Gezonde School coördinator in zijn/haar werk met de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.

Ondersteuningsaanbod in 2018 en 2019
In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 komen er ook vergelijkbare ondersteuningsrondes voor Gezonde School.

Heeft u vragen over de Gezonde school of het ondersteuningsaanbod, neem contact op met projectleider Karin Spijkers: 088 00 31 474 of k.spijkers@ggdbzo.nl

Deel dit bericht

Overige berichten

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+
Aftrap campagne 'Groente eten, dat mag de hele dag!'
Helmond host city nationale sportweek 2018
Inschrijven Nationaal Schoolontbijt
Burgemeestersontbijt 7 november
Oktober Groentemaand
Praktijkschool Helmond pakt goud
Jan van Brabant behaalt predicaat Gezonde school
Derde editie Kidskookcaféwedstrijd

Laat zien dat je meedoet