De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst

Publicatiedatum: 23-02-2016

De Stichting Jong Helmond Lekker Gezond werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost en LEV groep aan het verbeteren van de gezondheid van kansarme gezinnen in de Binnenstad en Helmond-Oost. De bewoners van de wijk denken actief mee over het verbeteren van hun gezondheid. De eerste onderzoeksfase is nu afgerond.

De stichting JHLG wil alle buurtbewoners en organisaties die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van dit Plan van Aanpak heel hartelijk danken voor hun enorme inzet gedurende de afgelopen zes maanden. Er is veel werk verzet.

De eerste fase heeft inzicht opgeleverd in:

  • de gezondheidstoestand van de bewoners in de buurten;
  • de bestaande initiatieven op het gebied van gezondheid in de buurten;
  • de plaatsen waar bewoners samenkomen en vindbaar zijn voor activiteiten;
  • de wensen en behoeften van de bewoners in de buurten.

Op basis van deze inzichten zijn interventies geformuleerd die aansluiten bij de wensen en behoeften van de buurtbewoners en die hen helpen hun gezondheid te verbeteren. In dit hele proces is het ook gelukt om beter kennis met elkaar te maken. Het verheugt ons zeer dat hieruit ook al nieuwe vormen van samenwerking zijn ontstaan.

Er ligt nu een evenwichtig plan met een duidelijke visie. De gekozen interventies zullen een extra impuls geven aan de integrale aanpak van de gezondheidsachterstand in de buurten. Ook zullen ‘onze’ interventies de activiteiten die in het projectgebied al plaatsvinden versterken en/of aanvullen. Het plan ligt nu ter beoordeling voor bij het fonds NutsOhra. We zijn positief gestemd op de uitslag en verwachten in mei te kunnen starten met de voorbereiding van de uitvoering van het project. We zullen na de zomervakantie vol van start. Nogmaals dank voor jullie medewerking en keep your fingers cross voor een positieve uitslag!

 

Aan de totstandkoming van dit plan van aanpak werkten mee:

Leerlingen van basisschool Silvester-Bernadette en basisschool De Vuurvogel, Jongeren van ROC ter Aa, jongeren van het Helmonds Vakcollege, jongeren via contacten van LEVgroep, ouders van de ouderkamer van De Vuurvogel, individuele geïnteresseerde buurtbewoners, Speeltuin Leonardus, Beweegtuin Leonardus, Vereniging Wijkbeheer Binnenstad, wijkraad Helmond-Oost, basisschool De Vuurvogel, basisschool Silvester-Bernadette, basisschool De Goede Herder, het Armoedeplatform, GGD Brabant- Zuidoost, Jong Helmond Lekker Gezond, Stichting JIBB, LEVgroep, gemeente Helmond, Zorgboog, Savant-Zorg, Healthy Sisters, Gezondheidscentrum Leonardus en Woonpartners.

Deel dit bericht

Overige berichten

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+
Aftrap campagne 'Groente eten, dat mag de hele dag!'
Helmond host city nationale sportweek 2018
Inschrijven Nationaal Schoolontbijt
Burgemeestersontbijt 7 november
Oktober Groentemaand
Praktijkschool Helmond pakt goud
Jan van Brabant behaalt predicaat Gezonde school
Derde editie Kidskookcaféwedstrijd

Laat zien dat je meedoet