De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk

Verlengde Schooldag

Publicatiedatum: 17-11-2017

Begin 2017 is zowel op BS de Vuurvogel als op BS Silvester-Bernadette gestart met ‘de Verlengde schooldag’. Het doel is dat kinderen positieve ervaringen opdoen en talenten ontdekken en ontwikkelen die bijdragen aan hun zelfvertrouwen en ervaren gezondheid.

Daarnaast beogen we ouders bewust te maken van de gezondheidseffecten van deelname van hun kinderen aan sport- beweeg- en spelactiviteiten en andere recreatieve activiteiten. We ambiëren dat 65% van de kinderen op de deelnemende basisscholen in 3 jaar tijd deelneemt aan minimaal 1 activiteit van de Verlengde schooldag. Hiervoor is een programma opgesteld door de LEV groep, JIBB, GGD met een diversiteit aan activiteiten.

Na een dik half jaar kunnen we tevreden zijn met de eerste resultaten. De aantallen deelnemers zijn ruimschoots gehaald, de reacties van de kinderen zijn positief en ook de ouders zijn enthousiast . Voor het schooljaar 2017-2018 is daarom een nieuw programma opgesteld waarin de verbeterpunten zijn meegenomen. De bedoeling is dat hierin meer aandacht is voor het inzetten van activiteiten waarbij er doorstroommogelijkheden zijn naar structureel aanbod. Er wordt extra ingezet op het motiveren van kinderen die zich in eerste instantie niet spontaan aanmelden. Ook gaan we aan de slag met de uitdaging om ouders actiever te betrekken in de activiteiten..

Komend jaar wordt gewerkt aan het structureel maken van de ‘Verlengde schooldag’. Hiervoor gaan we in gesprek met alle partners om te kijken wat hierin ieders bijdrage kan zijn.


Rapportage - Verlengde Schooldag basisschool Silvester-Bernadette rapportage 2016-2017
De Verlengde Schooldag (VSD) is één van de interventies van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ dat in september 2016 van start is gegaan.
Download rapportage


Rapportage - Verlengde Schooldag basisschool de Vuurvogel rapportage 2016-2017
De Verlengde Schooldag (VSD) is één van de interventies van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ dat in september 2016 van start is gegaan.
Download rapportage
 


 

Deel dit bericht

Overige berichten

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+
Aftrap campagne 'Groente eten, dat mag de hele dag!'
Helmond host city nationale sportweek 2018
Inschrijven Nationaal Schoolontbijt
Burgemeestersontbijt 7 november
Oktober Groentemaand
Praktijkschool Helmond pakt goud
Jan van Brabant behaalt predicaat Gezonde school
Derde editie Kidskookcaféwedstrijd

Laat zien dat je meedoet