De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk

Wie werkt er mee aan ‘een gezonde wijk’?

Publicatiedatum: 17-11-2017

Onze projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit JHLG, vanuit JIBB, vanuit LEV en vanuit de GGD. Deze projectgroep laat zich bijstaan door een begeleidingsgroep waarin vertegenwoordigers zitten vanuit het primair onderwijs, de wijkverenigingen, de huisartsen, de gemeente en ‘’vreedzame wijk’.

Samen proberen we een netwerk te maken rondom de gezinnen in de 4 buurten, Leonardus, Heipoort, Vossenberg en Bloemenwijk zodat hun ervaren gezondheid verbetert. Heeft u vragen, denkt u bijvoorbeeld dat uw organisatie hierin ook vertegenwoordigd zou moeten zijn, neem dan contact op met Berbel van Bree, projectleider namens JHLG via berbel@vanbreesupport.nl of 0630499801.

Overige berichten

Eerste gezonde speeltuinkantine van NL!
Voor de Buurt
Een gezondheidsplein op de Heistraat Braderie
Extra avondlessen in de Beweegtuin
Tennisvereniging Carolus krijgt Goud
Luister naar wat de Healthy Sisters te vertellen hebben over de campagne Ik loop op water 
Krachten bundelen met JIBB
Uitreiking certificaat ‘gezonde speeltuinkantine’ Leonardus speeltuin
Kinderkookcafé 2018 bs. Silvester-Bernadette en bs. De Goede Herder

Laat zien dat je meedoet