De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk
Op eigen kracht naar een gezonde toekomst
Op eigen kracht naar een gezonde toekomst. Dit is niet voor iedereen eenvoudig is. Dagelijks ervaren praktische belemmeringen..
Nieuws
Verlengde schooldag
14 februari 2017
Kinderen na schooltijd meer laten bewegen, gezond leren koken en talenten laten ontdekken. Dat is het doel van de verlengde schooldag bij basisschool De Vuurvogel en basisschool Silvester Bernadette.
Nieuws
LadiesOnly bij sportschool MAACH en FIT4Women
14 februari 2017
FIT4Women en sportschool MAACH werken graag mee aan het verbeteren van de ervaren gezondheid. Eigenaren Patricia van der Weerden (Fit4Women) en Chaib el Maach (MAACH) weten als geen ander dat voldoende bewegen bijdraagt aan het zelfvertrouwen en je goed voelen.
Nieuws
Extra uren beweegtuin Leonardusspeeltuin op maandag en donderdagavond
14 februari 2017
De beweegtuin onder leiding van JIBB-buurtsportcoach Gerard Feijen is een groot succes. JLHG streeft onder de vlag van het project ‘op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ naar nog meer deelname vanuit de omliggende wijk.
Nieuws
Financiële bijdrage voor straat en buurtactiviteiten bij ‘Voor onze buurt’.
09 februari 2017
Wilt u iets organiseren voor de straat of de buurt waar u woont? Grijp dan nu uw kans!  ‘Voor onze buurt’ geeft een financiële bijdrage aan initiatieven in de Bloemenbuurt, Leonardusbuurt, Weverspoort, Zonnekwartier en Vossenberg.
Nieuws
Start to be Fit
13 februari 2017
Na de succesvolle eerste editie, is maandag 6 februari weer een nieuwe groep dames gestart om fit te worden. Onder de bezielende leiding van de Healthy Sisters, Rachida en Najima, wordt drie keer per week getraind met als doel in 6 weken tijd 3 kilometer achtereen te kunnen hardlopen.
Nieuws
KinderKookcafé bs. Silvester Bernadette en de Goede Herder
11 april 2017
Op de Praktijkschool aan de Generaal Snijdersstraat wordt het KinderKookcafé van de basisscholen Silvester-Bernadette en de Goede Herder gehouden. Hiervoor zijn leerlingen uit groep 6 en 7 uitgenodigd om deel te nemen.
Nieuws
Kookworkshops voor ouders
10 april 2017
Vanaf vrijdagmiddag 12 mei verzorgen de Healthy Sisters iedere twee weken een kookworkshop voor ouders/verzorgers van jonge kinderen. Locatie is Speeltuin Leonardus.
Nieuws
Gezonde kantine Speeltuin Leonardus
12 april 2017
Zaterdag 27 mei is de officiële opening van de vernieuwde Speeltuin Leonardus. Dan zal ook de nieuwe gezonde kantine te bewonderen zijn. Momenteel wordt hard gewerkt om alles gereed te maken!
Nieuws
Verlengde schooldag
12 april 2017
Op basisschool De Vuurvogel en basisschol Silvester Bernadette worden na schooltijd verschillende activiteiten aangeboden onder de noemer ‘Verlengde Schooldag’.
Nieuws
Regionale Sportontmoeting
12 april 2017
Op 15 mei vindt de Regionale Sportontmoeting plaats van 16.00 – 19.00 uur op de Groene Campus in Helmond.
Nieuws
Positieve reacties op activiteiten Verlengde schooldag
09 juni 2017
Onlangs zijn onder ouders en kinderen de eerste evaluaties gehouden van de Kinderkookcafés tijdens de Verlengde Schooldag. Hieruit blijkt dat kinderen en hun ouders enthousiast zijn. Maarliefst negen ouders hebben aangegeven graag als hulp-begeleider mee te willen werken aan de diverse VSD-activiteiten. Er wordt nu al druk gewerkt om ook komend jaar een mooi naschoolsprogramma op basisschool De Vuurvogel en basisschool Silvester-Bernadette aan te bieden.
Nieuws
Opening beweegroute Helmond-Noord
09 juni 2017
Op woensdag 7 juni zijn de eerste officiële beweegroutes in Helmond-Noord in gebruik genomen. Mede vanuit ‘op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ maken we het mogelijk dat ook in de Leonardus en Bloemenbuurt beweegroutes van start gaan en dat het gebruik van die routes gestimuleerd wordt. Uiteraard houden we jullie middels deze nieuwsbrief en social media op de hoogte van de voortgang.
Nieuws
Kookworkshops voor ouders
09 juni 2017
De inmiddels zeer bekende Helmondse zussen, de Healthy Sisters, verzorgen tot aan de zomervakantie iedere twee weken een kookworkshop voor ouders/verzorgers van jonge kinderen. Locatie is Speeltuin Leonardus. De moeders en vaders kunnen koken terwijl de kinderen aan het spelen zijn in de speeltuin. Uiteraard kan het eten daarna door iedereen geproefd worden. Op de volgende data zijn ze er: vrijdag 23 juni, vrijdag 7 juli. Tijdstip van 14.00 – 15.30 uur. 
Nieuws
Tips en ideeën over gezondheid?
09 juni 2017
Op 18 september komt de begeleidingsgroep van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ weer bijeen. Tijdens het overleg wordt door professionals en vrijwilligers met een kritisch oog gekeken naar de activiteiten die uitgevoerd worden. Wat kan beter? Wat is nodig om gezondheid te verbeteren? Hebben we genoeg gebruik gemaakt van elkaars expertise?
Nieuws
Gezonde wijkaanpak op volle kracht
04 juli 2017
In de buurten Leonardus, Heipoort, Vossenberg en Beisterveld wordt vol ingezet op activiteiten en initiatieven om de bewoners in staat te stellen aan hun eigen gezondheid te werken. Het afgelopen jaar zijn 11 activiteiten onder de vlag van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ opgestart. Zo worden er tweewekelijks kookworkshops gegeven in Speeltuin Leonardus, beschikt deze speeltuin inmiddels over een gezonder kantine-aanbod én een gezondheidsambassadeur.
Nieuws
Kan het beter?
17 november 2017
Het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ loopt sinds juni 2016. Tijd om een terugkoppeling te geven aan de partners over de bereikte resultaten en om vooruit te kijken, verbeterpunten en nieuwe kansen te benoemen.
Nieuws
Verlengde Schooldag
17 november 2017
Begin 2017 is zowel op BS de Vuurvogel als op BS Silvester-Bernadette gestart met ‘de Verlengde schooldag’. Het doel is dat kinderen positieve ervaringen opdoen en talenten ontdekken en ontwikkelen die bijdragen aan hun zelfvertrouwen en ervaren gezondheid.
Nieuws
Ladies Only
17 november 2017
Wat begon met 2 uurtjes Ladies Only Sport bij Sportschool MAACH, is in het eerste projectjaar al uitgegroeid naar 5 uur. 22 dames hebben meegedaan met de lessen. Hiervan is bij 13 vrouwen zowel een voor- als nameting geweest.
Nieuws
Voor onze buurt
17 november 2017
Ken jij bewoners die een steentje willen bijdragen aan hun buurt? Die een activiteit, scholing, evenement willen organiseren voor of met hun buren?  
Nieuws
Start to be Fit
17 november 2017
Op maandag 23 oktober is de derde groep Start to be Fit van start gegaan. Onder leiding van de Healthy Sisters wordt toegewerkt naar 3 km achtereen hardlopen. Op 4 december hopen ze dit te kunnen. De twee eerste groepen zijn intussen al 9-12 maanden aan het hardlopen.
Nieuws
Wie werkt er mee aan ‘een gezonde wijk’?
17 november 2017
Onze projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit JHLG, vanuit JIBB, vanuit LEV en vanuit de GGD. Deze projectgroep laat zich bijstaan door een begeleidingsgroep waarin vertegenwoordigers zitten vanuit het primair onderwijs, de wijkverenigingen, de huisartsen, de gemeente en ‘’vreedzame wijk’.
Nieuws
De vreedzame wijklunch in Helmond West
13 februari 2018
Film van de vreedzame wijklunch in Helmond West.
Nieuws
HelMondo ‘De Smaak van Thuis’ groot succes
07 februari 2018
Vrijdag 26 januari werd “HelMondo” georganiseerd. Deze middag, een initiatief van Wijkvereniging Binnenstad, stond in het teken van ‘De Smaak van Thuis’. In een gesprek met de Healthy Sisters Rachida en Najima, buurtsportcoach van JIBB Chaib El Maach werd onder leiding van Joop Vos de 65 aanwezige volwassenen een uur lang stof tot nadenken gegeven over gezond eten en bewegen.
Nieuws
Huisartsen Binnenstad werken mee aan de uitdaging
15 januari 2018
Medio januari vroegen de huisartsen, werkzaam in de binnenstad van Helmond, aandacht voor de opeenstapeling van medische en sociale problemen. Het ontbreken van kennis, het goedkoop en eenvoudig verkrijgen van voedingsmiddelen met relatief veel suiker en vetten en armoede worden genoemd als oorzaak.
Nieuws
Gezond. Hoe dan?
01 februari 2018
Het hebben van voldoende gezondheidsvaardigheden en daarbinnen basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer) zijn cruciaal voor de eigen verantwoordelijkheid rond gezondheid om je gezond te kunnen voelen, zijn en blijven. Met deze wetenschap sloot Emmy Thijssen vanuit de GGD in december aan bij de taalles van de LEVgroep in de Fonkel.
Nieuws
Volop activiteiten voor jeugd
04 februari 2018
Dat de jeugd zich niet hoeft te vervelen de komende tijd mag duidelijk zijn. Iedere woensdagmiddag kunnen ze onder begeleiding van Chaib van JIBB en Youssef van LEV sporten in de Fonkel. Vanaf april zijn ze te vinden op het Weverspark.
Nieuws
Goed om te weten!
07 februari 2018
Onze lokale Helmondse partners, de Healthy Sisters zijn nu ook landelijk JOGG ambassadeur geworden. Samen met oa. Erben Wennemars, Pieter-Christiaan van Vollenhoven en Juvat Westendorp zetten zij zich in om meer aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl. Op 26 februari starten zij in Helmond weer een nieuwe hardloopgroep op die zij begeleiden naar 3 km hardlopen.
Nieuws
“Start to be fit” succesvol
17 mei 2018
De Healthy sisters hebben drie succesvolle workshops georganiseerd. Het succes in een notendop: Verantwoord hardlopen: 21 deelnemers. Wat hebben mensen geleerd? Naast de gezelligheid samen in de groep …. de juiste kleding en schoenen bij de training, goed luisteren naar je lichaam en wat te doen bij blessures. Gezonde voeding: 15 deelnemers. Wat hebben mensen geleerd? Hoe gezond eten; waarop letten, gevaar van suiker, belang van eiwitten voor spieren. Hardlopen – mindset: 22 deelnemers. Wat hebben mensen geleerd? Positief blijven; niet te streng zijn voor jezelf, trots zijn op jezelf, meer zelfvertrouwen gekregen, doorzetten, niet opgeven.
Nieuws
Eerste gezonde speeltuinkantine van NL!
21 juni 2018
JHLG stimuleert dat kinderen zo gezond mogelijk opgroeien. Daarvoor is het goed om plekken waar kinderen komen zo gezond mogelijk in te richten, zoals de speeltuin Leonardus.
Nieuws
Voor de Buurt
21 juni 2018
Geen woorden maar daden. In de wijk Leonardus weten ze er alles van. Daar mobiliseerden bewoners hun wijkgenoten om de voortuinen te verfraaien. Twee zaterdagen trokken de initiatiefnemers door de wijk.
Nieuws
Buurtbbq
25 juni 2018
Vandaag was JHLG bij de buurtbbq in de Vossenberg met leuke gezonde kinderactiviteiten zoals smoothiefiets en fruitspiesjes maken. Kids konden recepten van gezonde snacks mee naar huis nemen en we hebben 3 kinderkookboeken verloot.
Nieuws
Een gezondheidsplein op de Heistraat Braderie
21 juni 2018
Op 17 juni stond de Heistraat in het teken van de Braderie.
Nieuws
Extra avondlessen in de Beweegtuin
21 juni 2018
De Beweegtuin bij Speeltuin Leonardus biedt inwoners de gelegenheid om samen met anderen in beweging te komen in de buitenlucht. Op verschillende dagen per week zijn groepen inwoners actief onder begeleiding van een buurtsportcoach.
Nieuws
Kookworkshops brengen gezond eten dichterbij
18 september 2018
Tijdens de afgelopen zomerse maanden heeft een vrijwilliger van speeltuin Leonardus op enkele middagen buiten in de mobiele keuken gestaan om eenvoudige, lekkere en gezonde gerechten klaar te maken. Bezoekende vaders en moeders, opa’s en oma’s en natuurlijk de kinderen zelf konden kijken, proeven en een recept mee naar huis nemen.
Nieuws
Voor de Buurt: Beachvolleybaltoernooi
18 september 2018
Inwonersinitiatieven die ondersteuning of subsidie zoeken kunnen terecht bij ‘Voor de Buurt’. Deze keer staan we stil bij het initiatief van bewoonster Margaret Veldhuis. Zij heeft een volleybaltoernooi voor de wijk georganiseerd.
Nieuws
Gezonde school
18 september 2018
We feliciteren basisschool De Vuurvogel met het behalen van het certificaat Gezonde School op de thema’s Sport & Bewegen èn Gezonde Voeding!
Nieuws
Aandacht voor laaggeletterdheid in de gezonde speeltuinkantine
18 september 2018
Samen bewegen in de Beweegtuin, kookworkshops, ontmoeting tijdens huiskameractiviteiten, gezonde producten in de kantine, ….
Nieuws
Dubbelinterview met Chaib en Youssra
18 september 2018
FNO heeft onlangs voor het project Ladies Only interviews afgenomen met vrijwilliger Youssra en met professional Chaib. Hun samenwerking is een mooi voorbeeld van ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’.