De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk
Op eigen kracht naar een gezonde toekomst
18 januari 2017

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst. Dit is niet voor iedereen eenvoudig is. Dagelijks ervaren praktische belemmeringen in het werken aan een gezonde toekomst. Is er genoeg geld om boodschappen te doen? Leuk al die folders maar kon ik het maar lezen… Ik weet echt wel dat er mensen zijn die mij kunnen helpen, maar ik wil niet dat ze mijn zooi in huis zien. Hoe moet ik zorgen dat mijn kind ontbijt als ik om 7.00 uur op het werk moet zijn? Groenten eten…ik ben al blij dat er iets op tafel staat.

In de periode mei 2016 – november 2019 worden verschillende activiteiten georganiseerd en ondersteund in en voor de bewoners van Leonardusbuurt, Vossenberg, Heipoort en Bloemenwijk onder de noemer van ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’. Deze wijkgerichte aanpak wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Fonds NutsOhra en gemeente Helmond.

De focus van de activiteiten binnen dit project ligt op gezinnen uit de genoemde wijken, waar een gezonde toekomst niet vanzelfsprekend is. Zij moeten optimaal kunnen profiteren van alles wat wordt aangeboden en zodoende de gezondheidsverschillen terug te brengen.

Aan de basis van dit project staan meerdere organisaties. Zo zijn naast Jong Helmond Lekker Gezond, de LEV-groep, JIBB en GGD nauw betrokken. Maar ook bewoners, wijkverenigingen, huisartsen, scholen, de speeltuin en sportscholen hebben meegedacht over mogelijke activiteiten en voeren deze uit. Deze partijen verwachten dat de effectiviteit van hun activiteiten groter wordt door gerichter de samenwerking op te zoeken en elkaars kennis en sterke kanten te benutten. We moeten elkaar leren kennen en drempels wegnemen. Jong Helmond Lekker Gezond gaat deze samenwerking onder de vlag van ons project stimuleren.

We hebben activiteiten op 3 hoofdthema’s en activiteiten die thema overschrijdend zijn.

  • Gezond eten: o.a. gezonde speeltuinkantine, kookworkshops, Mommy&Granny partys
  • Gezond bewegen: o.a. StarttobeFit, Ladies Only, uitbreiding beweegtuin
  • Gezond opvoeden en opgroeien: o.a. Verlengde Schooldag, extra inzet JGZ
  • Thema overschrijdend: ‘Voor Onze Buurt’, initiatievenbureau, netwerkbijeenkomsten

Monitoring en evaluatie van onze activiteiten is een cruciaal onderdeel binnen het project. We willen weten hoe gezond men zich voelde vooraf en na afloop van de diverse activiteiten én we willen weten of we inderdaad een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenwerking.


Rapportage - Verlengde Schooldag basisschool Silvester-Bernadette rapportage 2016-2017
De Verlengde Schooldag (VSD) is één van de interventies van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ dat in september 2016 van start is gegaan.
Download rapportage


Rapportage - Verlengde Schooldag basisschool de Vuurvogel rapportage 2016-2017
De Verlengde Schooldag (VSD) is één van de interventies van het project ‘Op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ dat in september 2016 van start is gegaan.
Download rapportage


Rapportage - Ladies Only 2016 - 2017 
Vanaf september 2016 loop het Ladies Only programma bij Martial Arts Centrum Helmond.. Dit programma is opgezet in het kader van het project 'Op eigen kracht naar een gezonde toekomst'.
Download rapportage


Rapportage - De gezonde kantine – Speeltuin Leonardus
Houding en gedrag van speeltuinbezoekers ten aanzien van eten en drinken in de Speeltuin, nulmeting 2017
Download rapportage


Rapportage - Meeting of Minds
Op eigen kracht naar een gezonde toekomst
Download rapportage


Rapportage - Start to be fit
Hardloop Trainingen Healthy Sisters
Download rapportage


Rapportage - Op eigen kracht naar een gezonde toekomst
Rapportage schooljaar 2016-2017
Download rapportage

Bijlage - Op eigen kracht naar een gezonde toekomst
Download bijlage


   

Projectleider Berbel van Bree
Van Bree Support
Stichting Jong Helmond Lekker Gezond
0630499801
berbel@vanbreesupport.nl


< Ga terug naar het overzicht

Laat zien dat je meedoet