De gezonde werkvloer Helmond DrinkWater! Gezonde basisschool Gezonde Baby & Peuter Gezonde middelbare school Gezonde sportkantine Eet groente en fruit! Gezond ontbijt! Sport & Bewegen Gezonde
wijk
Gezonde basisschool
Helmond
04 november 2015

In een korte filmimpressie laat de stichting Jong Helmond Lekker Gezond zien hoe basisscholen kunnen werken aan een duurzaam en gezond voedingsprogramma met aandacht voor producten uit de eigen omgeving. Dit gebeurt in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven: https://www.youtube.com/watch?v=DThQmNirAZ8

 

Het uitgangspunt is om het kind en zijn ouders op positieve wijze en op maat te begeleiden naar een gezonde leefstijl, waarbij zelfredzaamheid en betaalbaarheid voorop staan. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overgewicht en beheersing van de zorgkosten. 

De opbouw van het programma bestaat uit:

  • Onwijs fit: een onderzoeksprogramma van GGD Brabant-Zuidoost en Stichting Jibb (Jongeren In Beweging Brengen) om overgewicht, fitheid en motorische problemen vroegtijdig op te sporen en de school te motiveren om meer aandacht te geven aan voedings- en beweeggedrag.
  • Voedingsbeleid: afspraken over gezond trakteren, de lunch, het drinken van water en het eten van fruit.
  • Smaaklessen: een lesprogramma voor de groepen 1 t/m 8. Welke kan worden uitgebreid met excursies naar bedrijven en winkeliers, kookworkshops en voorlichtingslessen door externe deskundigen zoals een diëtiste.
  • EU schoolfruit: Scholen die hier aan mee doen eten minstens drie keer in de week gezamenlijk groenten en/of fruit. Zie ook: http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
  • Nationale schoolontbijt: scholen worden gestimuleerd om aandacht te geven aan het belang van ontbijten, door zich op te geven voor het Nationale schoolontbijt (http://www.schoolontbijt.nl/)
  • Schooltuin: kinderen krijgen de mogelijkheid om als naschoolse activiteit o.b.v. vrijwilligers uit de wijk te werken in de schooltuin. De oogst wordt o.a. gebruikt in de smaaklessen en bij het Kids kookcafé.
  • Kids kookcafé: bij deze naschoolse activiteit kunnen de kinderen een kookcursus volgen waarbij gebruik gemaakt wordt van producten uit de schooltuin of van winkels en bedrijven uit de buurt. De kok wordt beschikbaar gesteld door het Elkerliek ziekenhuis of een andere (zorg)instelling.
  • Ouderbijeenkomsten: voor de ouders worden er drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over: 1). Gezonde Voeding: verschillende productengroepen komen aanbod tijdens een supermarktrondleiding; 2). Lastige eters: a.h.v. de opvoedmethode Triple P krijgen ouders tips; 3). Lekker Bewegen: tijdens een rondgang door de buurt worden ouders gewezen op leuke en uitdagende beweeg- en speelmogelijkheden.
  • Gezonde school vignet: door deze structurele aanpak kan de school een aanvraag doen voor het landelijke vignet Gezonde school met als deelcertificaat ‘Voeding’. Zie: https://www.gezondeschool.nl/

Voor een actueel overzicht van de Gezonde scholen in Helmond zie: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/vignet-gezonde-school/vignetscholen-primair-onderwijs

Voor JHLG is het nu de uitdaging om ook de andere Helmondse basisscholen te ondersteunen bij het invoeren van de verschillende programmaonderdelen.

Karin Spijkers
Organisatie: GGD Brabant-Zuidoost
T: 088 0031 474
k.spijkers@ggdbzo.nl

Ik help mee als vrijwilliger
Ik help mee als sponsor

< Ga terug naar het overzicht

Laat zien dat je meedoet